Diligentia den Haag

Diligentia den Haag

Vanuit de samenwerking met het Ingenieursbureau Den Haag, alsmede de projectarchitekt HTV uit Den Haag, werd een volledig verbouwingsplan ontwikkeld om ook dit aan het Lange Voorhout gesitueerde theater, binnen de beschikbare buitenkaders geschikt te maken voor de producties van de 21e eeuw.

Na budgettering en motivatie werd door de gemeente het vereiste krediet beschikbaar gesteld. Na dit ‘groene licht’ werd het plan verder uitgewerkt, hetgeen resulteerde in een bestekstraject en een aanbesteding. Het één en ander leidde door een gunstig aanbestedingsresultaat tot een startbouw eind augustus 2002.

Wij adviseerden omtrent de computergestuurde trekkeninstallatie, lierenkamer, voordoek installatie e.d.. Daarnaast werd de volledige werktuigbouwkundige installatie nieuw ontwikkeld, compleet met luchtbehandelingsystemen met koeling, met een hoog rendement met een energieterugwinning van 96%. Ook zijn hier bewust scheidingen gemaakt tussen rookzones en niet-rookzones.

Ook de voorzieningen t.b.v. horeca en buffetten werden verwerkt binnen ons bestek. Diverse aircovoorzieningen alsmede brandblusinstallaties werden gedetailleerd en beschreven. Ook werden alle sanitaire voorzieningen en rioleringsstelsels beschreven en gebudgetteerd. Daarnaast werd dit gebouw voorzien van een gebouwbeheerssysteem.

De elektrotechnische installaties bestaan uit alle voorkomende kracht- en lichtvoorzieningen alsmede de theatertechnische bekabelingen en besturingen t.b.v. theaterproducties. Ook alle zwakstroominstallaties zoals telefoon-, data- en inbraakvoorzieningen, evenals infrarood slechthorende installaties zijn hier ontwikkeld. De liftinstallatie bestaat in dit gebouw uit één personen-/goederenlift met 4 stopplaatsen.

Ook de nieuw gemaakte toneeltoren is hier voorzien van een tweetal rookventilatievoorzieningen. Tevens werd voorzien in de beschrijving en aanbesteding van alle toneelafstoppingen inclusief balletvloer en een dubbelstelsel voordoeken.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan contact met ons op! Neem contact op

Copyright © 2022 Energique B.V. Alle rechten voorbehouden. Website bouwer Rotterdam