Koninklijke Schouwburg den Haag

Koninklijke Schouwburg den Haag

Dit project is eigenlijk het meest prestigieuze werk geweest waar wij in mochten participeren. Via het Ingenieursbureau uit Den Haag verkregen wij de opdracht om de totale installatietechniek te ontwerpen voor de volledige renovatie van dit unieke complex.

 

Naast de basis installaties, zoals de totale elektrotechniek, werktuigbouw en lifttechniek, werd ook de theatertechniek geadviseerd en uitgevoerd. Het gebouw kreeg een compleet vernieuwde voorbouw met omloop herstructurering en een volledig vernieuwde toneeltoren. Ook verkreeg het gebouw een totaal vernieuwde horecafunctie met o.a. grootkeuken en restaurant, alsmede diverse uitgiftebalies door het gehele pand.

 

De aanleiding tot deze grote renovatie was de slechte onderhoudssituatie, de brandveiligheid, de gebrekkige toegankelijkheid voor gehandicapten en, last but not least, de geringe breedte van de toneelopening (bijna 9 meter), waardoor het theater al lang niet meer aansloot bij de in Nederland gangbare maatvoering van toneelproducties, gebaseerd op een standaardbreedte van 12 meter.

 

Daarnaast zijn de eisen op het gebied van Arbo-normeringen binnen het theatervak zo snel ontwikkeld, dat ook hier grote zorg aan besteed moest worden om het welzijn van de theatertechnici te optimaliseren. Zo werd er een volledig computergestuurde trekkeninstallatie met 68 functionele trekken geïnstalleerd.

 

Op het gebied van ventilatie en koeling, is er een optimaal functionerend systeem ontwikkeld met een rendement van 96%.

 

Een bijkomend probleem bleek het feit dat ook in dit gebouw een asbestsanering niet kon uitblijven.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan contact met ons op! Neem contact op

Copyright © 2022 Energique B.V. Alle rechten voorbehouden. Website bouwer Rotterdam