Sporthal Zuidhaghe den Haag

Sporthal Zuidhaghe den Haag

De gemeente Den Haag heeft als speerpunt, een optimaal energiebeheer. Daarom werd ons verzocht een plan te ontwerpen voor het toepassen van thermische zonnecollectoren voor de bovengenoemde sporthal.

Deze sporthal kent een groot watergebruik vanwege de douches. Echter op tijden dat de douches in gebruik zijn, met name in de avondperiode, is er weinig of geen zon.

Bij Zuidhaghe is na berekening gekozen voor het volgende systeem:

Thermische zonnecollectoren gevuld met een speciale vloeistof welke via een warmtewisselaar de warmte overdraagt aan het water in een voorraadvat van 3000ltr.. Het water in de voorraadvaten wordt door zonne-energie verwarmd tot ca. 90ºC. Met dit water wordt via een warmtewisselaar het tapwater voor de douches verwarmd. Hierdoor wordt bijna het gehele jaar gebruik gemaakt van gratis zonne-energie voor het verwarmen van het douchewater.

Omdat de toegepaste collectoren een grote opbrengst hebben, ook wanneer de zon niet schijnt, is het gebruiksrendement groot en de exploitatiekosten laag. Mochten er in de winter dagen zijn dat er weinig of geen zon is, dan hebben de zonnecollectoren geen of te weinig opbrengst en zal een hoogrendement cv-ketel het water in het voorraadvat verder verwarmen. Zodoende is er altijd een energiezuinige oplossing. Omdat de bestaande cv-ketels en warmwatervoorzieningen niet meer naar behoren functioneerden, zijn gelijk de oude cv-ketels vervangen door hoogrendement ketels.

Tegelijk met het realiseren van de bovengenoemde installaties, werden de bestaande douchekoppen vervangen door waterbesparende douchekoppen. Onze advisering betrof: warmteopwekking, koud- en warmwatervoorziening en zonne-energie-installatie.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan contact met ons op! Neem contact op

Copyright © 2022 Energique B.V. Alle rechten voorbehouden. Website bouwer Rotterdam