Woon- en zorgcentrum Heinenoord

Woon- en zorgcentrum Heinenoord

Voor HW wonen hebben wij geparticipeerd in een nieuwbouw complex van woningbouw gecombineerd zorgcentrum, aanleunwoningen en een kinderdagverblijf. Het geheel is een verzameling van verschillende bewoners van tweeverdieners, ouderen met lichamelijke beperkingen en verschillende lichamelijke en geestelijke patiënten. Betrokken bij voorontwerp t/m de eind oplevering van het complex m.b.t. de werktuigbouwkundige installaties, elektrotechnische installaties en liftinstallaties. De verwevenheid van de eisen van de brandweer alsmede de benodigde Domotica was een lastig maar uitdagend geheel. Uiteraard zijn alle installaties zo ontworpen dat aan de EPC normering voldaan werd maar ook de te realiseren Warmteterugwinning en  koeling een naar tevredenheid functionerend geheel.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan contact met ons op! Neem contact op

Copyright © 2014 Energique B.V. Alle rechten voorbehouden. Webdesign door Internetbureau Antum