Blog

Blog

 

Bij “Duurzaam” denkt u waarschijnlijk aan nieuwbouwwoningen met een EPC van 0,6 of minder. Mogelijk denkt u aan een warmtepomp­installatie of de toepassing van zonne- of windenergie. Dit soort zaken zijn meestal niet aan de orde bij renovatieprojecten en ze passen gewoonlijk ook niet in de financierings­plaatjes die hierbij horen. Maar woningbeheer kan ook duurzamer zonder grote investeringen.

 

De vraag is: hoe?

U weet waarschijnlijk dat nieuwe woningen moeten voldoen aan hoge eisen op het gebied van energiezuinigheid. Deze eisen worden uitgedrukt in de energie­prestatie­coëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe zuiniger de woning. Energiebesparing beperkt de verbranding van fossiele brandstoffen en draagt hiermee bij aan de vermindering van de uitstoot van CO2. Sinds 1 januari 2011 geldt een EPC-grenswaarde van 0,6.

EPC waarden van minder dan 0,6 kunnen bij nieuwbouw worden gerealiseerd door al bij het ontwerp rekening te houden met deze eis. Hierbij past wel een kanttekening, want tijdens de uitvoering tussen ontwerp en oplevering kan de verleiding te groot worden om energie­besparende voorzieningen weg te bezuinigen, zodat de EPC tegenvalt. En als de werktuigbouwkundige installaties al afzonderlijk worden opgeleverd, dan is het meestal niet een werktuigbouwkundige die dit doet, maar een bouwkundige. Uiteraard is een bouwkundig medewerker niet deskundig in de wereld van de werktuigbouwkunde en vice-versa.

 

Verduurzaming van uw bestaande woningbezit kan uiteraard niet worden gerealiseerd door de woningen alsnog anders te ontwerpen en te bouwen. Maar voor besparing van fossiele brandstoffen bestaan er nog genoeg andere mogelijkheden.

Laten we beginnen met het meest voor de hand liggende. In de praktijk blijkt er namelijk vaak nog volop ruimte te bestaan voor verbetering van de energiehuishouding, zonder noemenswaardige investeringen. Wist u bijvoorbeeld dat een reductie van 10% op het energieverbruik simpel behaald kan worden door regelmatig onderhoud aan de gasverbrandings­toestellen? Hiermee bespaart u niet alleen op het verbruik van fossiele brandstoffen, maar per saldo ook nog eens op de kosten voor uw bewoners!

 

Ook zien wij in de praktijk vaak energieverspilling als gevolg van onvoldoende voorlichting. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat de bewoners wel proberen de woning zo goedkoop mogelijk warm te stoken, maar dat de kennis hiervoor ontbreekt. Zo bestaat nog steeds het misverstand dat de woning tegen de laagste kosten kan worden verwarmd door slechts één radiator te gebruiken. Dit terwijl de verwarmingsinstallatie juist zodanig is ontworpen dat gebruik van alle radiatoren in de woning niet alleen comfortabeler is, maar ook het meest efficiënt.

Ook zetten veel bewoners voor het slapen gaan de kamerthermostaat terug op vijftien graden of minder. Zij doen dit omdat ze ten onrechte denken dat dit minder energie kost dan een nachtverlaging van maximaal zo’n drie graden. In dit soort gevallen kunt u dus al heel veel winnen met goede en begrijpelijke voorlichting.

De juiste instelling van de stooklijn is van wezenlijk belang om energiezuinig te kunnen stoken. Dit is de reden om bij ingebruikname van de verwarmingsinstallatie de nodige tijd en aandacht besteed aan fine-tuning. Dit wordt echter maar al te vaak vergeten, al dan niet bewust. En bij een storingsmelding begint de monteur vaak met de stooklijn omhoog te brengen, als de gemakkelijkste oplossing voor het probleem. Maar dit is slechts een lapmiddel, waarmee de oorzaak niet wordt verholpen en de hele installatie wordt ontregeld. Controleer dus regelmatig of de CV ’s wel goed zijn ingeregeld.

 

Bij renovatieprojecten valt er een grote winst te behalen als u zich mede gaat richten op energiebesparing. Met veel collectieve CV installaties is het namelijk nog bedroevend slecht gesteld. Denk bijvoorbeeld eens aan de vele grote flatgebouwen die nog steeds zijn uitgerust met een energieverspillend eenpijpssysteem. Als u zo’n installatie vakkundig laat ombouwen naar een tweepijps­systeem kunt u een energiebesparing bereiken van minimaal 30%. Ter voorbereiding van de renovatieplannen kunt u ook een vakkundige inspectie van de gehele verwarmings­installatie laten uitvoeren. De inventarisatie van verbeterpunten, die hiervan de uitkomst is, geeft u een goed beeld van al uw mogelijkheden om blijvend energie te besparen. Om u een idee te geven: een leidingnet dat in een belabberde toestand verkeert met (onzichtbare) lekkages, niet of slecht geïsoleerde leidingen door onverwarmde kruipruimten, stadsverwarmingsruimten als energie­verspillers aan de primaire en/of aan de secundaire zijde, ongeïsoleerde koudwater-, warmwater- en recirculatieleidingen, die ook nog eens legionella kunnen veroorzaken en in een enkel geval lekkende gasleidingen, heel gevaarlijk!

 

Soms kan zelfs de knowhow van de installateur een opfrisbeurt gebruiken. Hoe kunt u anders goed werk en juiste adviezen verwachten als de kennis van de monteurs en van het leidinggevend personeel tekort schiet?

 

Kortom, u kunt als woningbeheerder breder kijken dan naar de techniek alleen. U ziet dan volop mogelijkheden om de duurzaamheid aanzienlijk te verbeteren, vaak zelfs zonder grote investeringen. Wij helpen u graag deze mogelijkheden in beeld te brengen en professioneel te vertalen in actie.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan contact met ons op! Neem contact op

Copyright © 2022 Energique B.V. Alle rechten voorbehouden. Website bouwer Rotterdam